Showing all 20 results

CUBA BAR TABLE

KSH 24,995.00

CARLTON Pub Table

KSH 29,995.00

ROCCO Pub Table + 4 Chairs

KSH 39,995.00

CHOMA Dining Table + 4 Chairs

KSH 39,995.00

ROCCO PUB TABLE

KSH 39,995.00

TUNIC Bar Cabinet

KSH 79,995.00

BAKHARA Bar Counter

KSH 89,995.00

JAIPUR Bar Cabinet

KSH 99,995.00

JAIPUR BAR CABINET

KSH 99,995.00

PEACOCK Bar Counter

KSH 99,995.00

BAR CABINET – SAJJ

KSH 99,995.00

NAGIN Bar Counter

KSH 99,995.00

MCB 0218-147 Bar Counter

KSH 99,995.00

A1204 Scooter Bar Counter

KSH 99,995.00

A1201 Bicycle Bar Counter

KSH 119,995.00

MCB0120-093A Scooter Bar Counter

KSH 149,995.00

OPAL Bar Counter + Cabinet

KSH 199,995.00

DRIFTWOOD Bar Cabinet

KSH 199,995.00

MCB0119 – 232 Motorbike Bar Counter

KSH 239,995.00

PALOMA Bar Cabinet

KSH 299,995.00